تکنو تراش - سرسیلندر - تعمیرات سیلندر - تعمیر قطعات صنعتی - تکنو تراش - ساخت قطعات صنعتی - خودرو شمس آباد - تهران - رسالت
تکنو تراش - سرسیلندر - تعمیرات سیلندر - تعمیر قطعات صنعتی - تکنو تراش - ساخت قطعات صنعتی - خودرو شمس آباد - تهران - رسالت
مدیریت: رامین قهرمانی
سرسیلندر - تعمیرات سیلندر - تعمیر قطعات صنعتی - تکنو تراش - ساخت قطعات صنعتی - خودرو شمس آباد

شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران ، مجیدیه شمالی بلوار بیژن خیابان ابراهیمی شرقی پلاک 40 تکنو تراش

بازسازی انواع سرسیلندر، تعمیر انواع قطعات اتومبیل، ساخت و تعمیر قطعات صنعتی