آزمایشگاه تشخیص طبی نیک
آزمایشگاه تشخیص طبی نیک
مدیریت: دکتر فرید شهنایی
آزمایشگاه تشخیص طبی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
بزرگراه رسالت، مجیدیه شمالی (استاد حسن بنا)، میدان ملت، کوچه قنبری، پلاک: 5
وب سایت رسمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه-----------
کلمات کلیدی:
آزمایشگاه تشخیص طبی نیک
آزمایشگاه طبی در منطقه 4
آزمایشگاه تشخیص طبی در منطقه 4
آزمایشگاه تشخیص طبی در محله مجیدیه شمالی
آزمایشگاه تشخیص طبی در رسالت