قنادی-خشکبار-لوازم قنادی
قنادی سینامون Cinnamon
مدیر: ادوارد آواسیان
شیرینی فروشی (قنادی)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بزرگراه رسالت، مجیدیه جنوبی، 16 متری دوم، نبش کوچه هشتم