جگرکی عمو صفر | منطقه 4
جگرکی عمو صفر | منطقه 4 - شماره تماس بهترین جگرکی مجیدیه شمالی - کبابی و جگرکی در رسالت کجا بریم - آدرس و تلفن جگرکی در مجیدیه شمالی
مدیریت: محمدجعفر معینیان
جگر، دل، قلوه، خوئک، جوجه، بال
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران، بزرگراه رسالت، انتهای 16 متری دوم شمالی (بردارن منصوری) ، نبش جعفری، پلاک 52

تصاویر