آسانسور-بالابر
صعود گستر سبلان
مدیریت: رضا زادمهدی
آسانسور وپله برقی