پزشکی
مطب دکتر ربانی
مدیر: دکتر احسان ربانی
متخصص پوست و مو و جراحی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
دولت - بعداز چ دلبخواه کوچه خرداد پلاک: 20 طبقه دوم