اغذیه -رستوران -سفره خانه
خانه کباب - خانه کباب دروس - کبابی دروس
مدیر: رضا صادقی
بهترین کباب های ایرانی با نان داغ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
دروس ، میدان هدایت ، پلاک 10