ظروف کرایه
ظروف کرایه جعفری
مدیر: پیام جعفری
خدمات مجالس و ظروف کرایه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
خ اختیاریه جنوبی، نرسیده به میدان اختیاریه، نبش کوچه داروخانه پلاک: 8