دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر شاکری
مدیر: لیلا شاکری
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
پاسداران - بین چ پاسداران و بهارستان یکم پلاک: 492