دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر محمد علی خانی
مدیریت: دکترمحمدعلی خانی
دندانپزشکی تجربی، بهدار دهان و دندان، دندانسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
قلهک، دولت، خ شهیدفکوریان، چهارراه شهید نجف آبادی، پلاک: 49