تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
SWIM
مدیر: محمدکاظم پورطاهر
تاسیسات ساختمانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی بین پل صدر وپل رومی پلاک: 1806