ظروف کرایه
ظروف کرایه سعید
مدیریت: سید سعید فاطمیان
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
خ شریعتی - خ یخچال - خ فکوریان پلاک: 41