قالبسازی و فرز کاری
فارس
مدیر: احمد حسنی
سازنده انواع قالبها
شماره تماس:
2264149
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاده جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی پلاک: 87