ظروف کرایه
کرایه چی خوانین
مدیریت: محمدرضا خوانین
کرایه ظروف، طراح و مشاوره مراسم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
ولی عصر، پارک وی، ایستگاه محمودیه پلاک: 2750