اغذیه -رستوران -سفره خانه
آش و حلیم سیدمهدی
مدیر: سیدمهدی ابوالقاسمی
آش و حلیم
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
قیطریه، بلوار اندرزگو، روبروی پاساژ سانا، پلاک14