طباخی - سیراب شیردان
طباخی دوستان
مدیریت: محمد کریمی
طباخی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش، خیابان دزاشیب، نبش بن بست قائم

تصاویر