فرش ماشینی و موکت
فرش قیدی (میرنظامی)
مدیر: سید حسین میرنظامی
عرضه انواع فرش
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش، بازار بزرگ تجریش پلاک: 11