ابوالقاسمی
مدیریت: سیدمصطفی ابوالقاسمی
قهوه خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش ابتدای خ جلالوند پلاک: 10