دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دندانپزشکی دکتر محمد گل بیدی
مدیر: دکتر محمد گل بیدی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک: 17 طبقه منفی 1