نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 114
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
فرمانيه ـ ايستگاه زيبا - پ 123