نمایشگاه ها
شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران
مدیریت:
نمایشگاه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده پلاک: 329 طبقه دوم غربی،واحد١٢