پایگاه انتقال خون
شهداي تجريش
مدیریت:
پایگاه انتقال خون
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
ميدان تجريش- ابتداي خيابان دربند- جنب بيمارستان شهدا