فرش آبراهام
فرش آبراهام
مدیر: هرسل عبدیان
کلیه فرش های دستبافت دفیس شهر های ایران از قبیل اصفهان ، قم ، تبریز ، کاشان ، بیجار ، فراهان و ...
تمامی سایز ها موجود است از کوچکترین فرش تا بزرگترین فرش های نفیس تا 100 متری
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
پاسداران، نبش بهستان یکم پلاک: 310
وب سایت رسمی: