داروخانه دکتر طوسی
داروخانه دکتر طوسی
مدیر: دکتر شبنم طوسی
داروخانه و دراگ استور تخصصی و ساخت داروهای ترکیبی بورس برندهای پوست ومو، آرایشی، بهداشتی، ارتوپدی، کودک، مکمل های دارویی ، ورزشی وغذایی طرف قرارداد با بیمه های نیروی مسلح، تامین اجتماعی، خدمات درمانی بانک های ملی، صادرات، ملت
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
دروس، ضلع جنوب شرقی میدان هدایت
تصاویر