طباخی - سیراب شیردان
طباخی خندان
مدیریت: مظفر پرهیزکار
صبحانه: کله پاچه، مغز، زبان - عصرانه: کله پاچه، سیراب شیردان (همراه با نان سنگک داغ)