فرهنگسراها
کتاب خانه هنر
مدیر:
ظرفیت ۶۰نفر تعداد کتابهای کتاب خانه ۱۵۸۸۹
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا