مرکز دندانپزشکی رامتیست
مرکز دندانپزشکی رامتیست
مدیریت: دکتر امینی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میدان پونک، خ میرزا بابایی، ساختمان ساعت، پلاک: 2 طبقه 3 واحد 8