تشریفات مجالس و ظروف کرایه ستاره طلایی - ظروف کرایه میرداماد - کرایه میز و صندلی شریعتی - برگزاری مجالس - کرایه ظروف مجالس میرداماد
تشریفات مجالس و ظروف کرایه ستاره طلایی - ظروف کرایه میرداماد - کرایه میز و صندلی شریعتی - برگزاری مجالس - کرایه ظروف مجالس میرداماد
مدیریت: حسن زارع
برگزاری مجالس و کرایه جدیدترین و بروزترین میز و صندلیها و ظروف
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
میدان محسنی، خیابان سنجابی، کوچه پنجم پلاک 4 واحد 9
وب سایت رسمی: