دفتر ترجمه رسمی شماره 195 (رحیمی) - ترجمه فوری اسپانیایی
دفتر ترجمه رسمی شماره 195 (رحیمی) - ترجمه فوری اسپانیایی
مدیریت: رفعت اله رحیمی
ترجمه فوری و تخصصی اسپانیایی کلیه اسناد رسمی و غیر رسمی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
میدان هروی، بین مرکز خرید گلستان و هروی سنتر، پلاک: 63 طبقه 2 واحد 204
دفتر ترجمه رسمی شماره 195 (رحیمی) صرفاً در زمینه ترجمه اسپانیایی فعالیت می کند مترجم مسئول: رفعت اله رحیمی مدیر داخلی و مترجم غیر رسمی همکار: یاسمن رحیمی