نان فانتزی گلستان
نان فانتزی گلستان
مدیر: بهزاد آزادفر
نان فانتزی، تولید و عرضه نان های حجیم و نیمه حجیم
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
میدان هروی، خ موسوی، پلاک: 28