فرهنگسراها
کتاب خانه لویزان
مدیر:
ساختمان در ۱ طبقه و ۴ اتاق است.دو سالن مطالعه مجزا مخصوص خانم و آقا دارد به اضافه بخشهايي چون کتاب کودک و نوجوان، نشريات، مخزن، امانت، مرجع، خدمات فني، آموزشي و کنکور.۱۹۵۰۰ جلد کتاب در اين کتاب خانه موجود است
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
خبابان شهید جعفران، روبروی مخابرات خیابان شهید لطفی