مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک ژرژ
مرکز تخصصی تعمیرات گیربکس های اتوماتیک ژرژ - GEORGE - تعمیرات گیربکس اتوماتیک پاسداران - تعمیرات تخصصی کولر ماشین در پاسداران - تعمیرات گیربکس ماشین در پاسداران - میدان هروی
مدیریت: ژرژ طروسیان
تعمیرات گیر بکس های اتوماتیک و کولر ماشین اکاندیشن
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
پاسداران، میدان هروی، بلوار گلزار ( پناهی نیا) خ پانزدهم ، پلاک 39

تصاویر