موسسات و انجمن های خیریه
موسسه کوثر
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده رباط کریم – سه راه امیریه کوچه سالم پلاک: 11