مدیر:
آقای دادآیین
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان پاسداران ، میدان نوبنیاد ، نبش کوهستان ششم
اغذیه کاکو شیرازی