دفاتر اسناد رسمی
دفتراسنادرسمی شماره 1467
مدیریت: ربابه عرب بدوی
دفتراسنادرسمی -تنظیم اسناد( سند خودرو -ملک -وکالتنامه-تعهدنامه-وسایر اسناد ) و مشاوره و تنظیم قراردادها-انجام گواهى امضا-و مشاوره حقوقی و ثبتى
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
نیاوران، بین جماران و جمشیدیه، جنب آشپزخانه نایب ، پلاک 160 ، طبقه 2 ، واحد 7----------------------------------------------
کلمات کلیدی:
 دفتراسنادرسمی شماره 1467 - دفتر اسناد رسمی در نیاوران