محصولات فرهنگی و هنری
مقدم
مدیر: حسین مقدم
عرضه محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
خ شریعتی، بعدازدورراهی قلهک، نرسیده به یخچال پلاک: 1396