اغذیه -رستوران -سفره خانه
تهیه غذای سر آشپز
مدیریت: حسام میر محمد حسینی
تهیه غذای سر آشپز
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
فشم ، نرسیده به میدان امام خمینی ، قبل از میدان فشم ، روبروی رستوران کاکتوس