اغذیه -رستوران -سفره خانه
کافه رستوران دوورا DEVORA
مدیر: دانیال خسروی
کافه رستوران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
میدان لشگرک ، کیلومتر 5 جاده فشم