ظروف کرایه
فروشگاه خاکباز
مدیریت: خاکباز
ظروف مسی و سنتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
زردبند، ابتدای جاده، بعد از میدان زردبند، پلاک 7، به سمت فشم