کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
خدمات کشاورزی خاک جاوید ایرانیان
مدیریت: مهندس مریم دبیری
طراحی و محاسبه و نظارت و اجرای کلیه پروژه های کشاورزی و عمرانی
فروش انواع کود، سموم و ادوات کشاورزی. طراحی محاسبه اجرا کلیه پروژه های کشاورزی، باغبانی، آبیاری زهکشی، نقشه برداری و عمرانی