مدیر:
مهران کشاورزیان
شماره تماس:
شماره همراه:
09123995217
شهر:
تهران
آدرس:
لواسان، بلوار امام خمینی، نرسیده به پمپ بنزین ، نبش پارک خلیج فارس پلاک: 617
پیتزا ساندویچ کارک
پیتزا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک
پیترا ساندویچ کارک