ظروف کرایه
تجهیز مجالس و ظروف کرایه نور
مدیریت: جواد نورمنفرد
تجهیز مجالس و ظروف کرایه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
قیطریه، بلوار اندرزگو، بعد از تقاطع کاوه