صنایع استیل
سامان توان راد
مدیریت: شهباز ابراهیمی
مناسب سازی مسیر استیل نابینایان کفپوش نابینایان
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
آزیتا پلاک: 14 واحد 3
وب سایت رسمی: