دارالترجمه
دارالترجمه رسمی سلیمیان
مدیریت: شادی سلیمیان
ترجمه رسمی و غیررسمی با تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تجریش - م قدس - ابتدای خ دربند - روبروی بانک رفاه - ساختمان گلها - واحد 13
وب سایت رسمی:
ایمیل: