محصولات فرهنگی و هنری
فتو فنسی
مدیریت: عباس حسن نیا
عکاسی صنعتی، عکاسی حیوانات، تبدیل انواع فیلم و نگاتیو
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
خیابان وفامنش کوچه جوانشیر پلاک: 2 واحد 5
وب سایت رسمی: