قالبسازی و فرز کاری
کارخانه تولیدی پرسکاری آزادی
مدیریت: عباس دبیری
ساخت قالب
شماره تماس:
3140073
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده خاوران - شهرک صنعتی بهارستان