اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران بچه تهرون
مدیر: کوروش صیادی
سفره خانه سنتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن، خ آیت اله خامنه ای ، نرسیده به دانشگاه