ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات)
نور
مدیر: امیر میرزایی فرد
لوازم پرداختکاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خ 17 شهریور جنوبی-خ رضایی پلاک: 508