صحافی
صحافی سپید
مدیریت: حمید شایسته
کلیه خدمات صحافی، جلدسخت، پانچ و فنر، مفتول ، چسب گرم و قابسازی دربدار
شماره تماس:
فکس:
33005488
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
اتوبان محلاتی، خیابان میثم ، پلاک: 43