فروشگاه جنرال تکنیک - فروش قطعات لوازم خانگی - لوازم خانگی - میدان خراسان
فروشگاه جنرال تکنیک - فروش قطعات لوازم خانگی - لوازم خانگی - میدان خراسان
مدیریت: محمدرضا محمدی
عرضه و ارائه قطعات لوازم خانگی و لوازم خانگی


شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 14
آدرس:
میدان خراسان ، خ 17 شهریور جنوبی ، مقابل داروخانه ظفر ، پلاک 251